De rätt trognas ledare(A)

Imam Baqir(A) sade: ”De rätt trognas ledare(A) tillsammans med två av hans följeslagare passerade förbi Karbala. När detta skedde, fylldes hans(A) ögon med tårar. Han(A) sade till sina följeslagare: ”Det här är viloplatsen för deras(A) boskap; det här är platsen där deras(A) resegods kommer att läggas; och det är även på denna plats deras(A) blod kommer att spillas. Välsignad vare du, Å denna mark, vars blod av de käraste kommer att spillas över dig.” [Bihar al-Anwar, vol.98, s.258]