Bönen är den mest uppskattade gärningen

Imam Sadiq(A) sade: ”Bönen är den mest uppskattade gärningen hos den Uppsatta Guden och är profeternas(A) sista rekommendation.” [Al-Kafi, vol. 3, s. 264]