Bön för påskyndandet av återkomsten

En av Imam Mahdis(AJ) råd till sina efterföljare är att be för påskyndandet av återkomsten eftersom denna bön är nyckeln till lösningen av diverse problem.(1) 
Baserad på återberättelser från de felfria Imamerna(A) så är 15:e Sha’ban natten en av årets mest utmärkande nätter. Således är det väldigt rekommenderat att söka förlåtelse hos Allah(Swt) och be under denna natt.(2)
Den 15:e Sha’ban natten är människornas uppmärksamhet riktade mot den fördolda Imamen(AJ) då det är hans födelsedag. Så hur vackert är det då inte att innerligt be Dua Faraj(3) under denna natt, denna åkallelse som är rekommenderad under alla årets dagar.(4)
Fotnoter:
1. Kamal al-Din, vol. 2, s. 485
2. Mafatih al-Jinan av den bortlidne Muhaddith Sheikh Abbas Qumi
3. Inledningen av åkallelsen är ”O min Herre och Gud; var för din representant,” vilket är känt som Dua Faraj.
4. al-Kafi, vol. 4, s. 162