Att komma närmare Gud

Imam Kadhim(A) sade: ”De bästa bland saker, efter lärdom och kunskap, som kan få Guds tjänare att komma närmare sin Herre är bönen, att behandla sina föräldrar väl och att avstå från avund (hasad), självbeundran (ujb) och stolthet (takabor).” [Tohaf al-oqol, sid. 312]