Att donera under fattigdom

Imam Sadiq(A) sade: "Det finns tre ting; att donera under fattigdom, gott humör gentemot alla människor och rättvisa mot sig själv, som ifall någon tar med sig en av dessa tre ting till Allah(SWT), kommer Han göra himlen nödvändig för denne." [Al-Kafi, vol. 2, s. 103]