Användbar respektive värdelös kunskap

Profeten(S) sade: ”Be Gud att skänka dig användbar kunskap och sök Hans beskydd från värdelös kunskap.” [Nahjol Fasahah, arabisk/engelsk version, s. 32]