Allah(SWT) skapade oss för att dyrka honom

Imam Hossein(A) sade: "Sannerligen skapade inte Allah(SWT), den Exalterade, människan för annat än att erkänna Honom och dyrka Honom som en (konsekvens av) att känna Honom; och när de dyrkar Honom så kommer de, på grund av denna dyrkan, inte vara i behov av tillbedjan av någon människa (eller sak) förutom Honom." [Safinat ul-Bihar, vol. 2, s. 180]