Allah(SWT) kräver bara två drag av de troende

Imam Baqir(A) sade: "Allah(SWT), den Exalterade, förväntar sig inte mer än två drag hos människorna: att de vittnar om Hans välsignelser för att Han skall öka Sina belöningar för dem och att de vittnar om deras onda handlingar så att Han förlåter deras synder." [Al-Kafi, vol 2, sid. 426]