Allah är tillfreds när du är tillfreds Fatimah

Imam Ali(A) återberättar följande från Profeten(S): ”Allah(SWT) är tillfreds när du är tillfreds Fatimah Zahra(A), och Han är inte tillfreds när du inte är tillfreds.”  [Mostadrak al-Hakim, vol.3 s.153, Usd al-Ghabah, vol.5 s.522, al-Isbah, vol.8 s.159, Tahthib at-Tathib, vol. 12 s.441, Kanzol Ummal, vol.6 s.219, Fadha’il al-Khamsah min as-Sittah, vol.3 s.156, Mizan al-I’tidal, vol.1 s.525]