Alla ni som är vittnen till sådant och inte protesterar i ord

Imam Hossein(A) sade: "O människor, alla ni som är vittnen till att en orättfärdig härskare tillåter handlingar (a’mal) som är förbjudna av Gud, och som ser att härskaren bryter mot gudomliga fördrag, att han handlar i strid med Profetens sunnah, att han behandlar människor på ett skamligt och fientligt sätt – alla ni som är vittnen till sådant och inte protesterar i ord eller handling, skall sannerligen behandlas av Gud på samma sätt som förtryckaren själv. [Tarikh al Umam wa al-Muluk, vol. 3, s. 307]