20 år efter tragedin i Karbala

Imam Sadiq(A) sade: ”Imam Sajjad(A) grät över Imam Hossein(A) i tjugo år (efter tragedin av Karbala); och inte en enda gång fortgick, då det serverats mat för honom, utan att han börjat gråta. ”[Bihar al-Anwar, vol 46, s. 108]