Åkallan i ensamheten

Profeten(S) sade: ”Åkallan (dua) i ensamheten är lika med sjuttio gånger i allmänheten.” [Bihar al-Anwar, vol. 90, s. 312]