Åkallan hämmas från att nå upp till himlen

Imam Sadiq(A) sade: ”Åkallan (dua) hämmas från att nå upp till himlen om man inte skickar välsignelser (Salawat) över Profeten(S) och hans familj (Ahl al-Bait).” [Bihar al-Anwar, vol. 9, s. 315]