Vid tiden för al-Qaem (Mahdi)

Imam Sadiq(A) sade: "Vid tiden för al-Qaem (Mahdi) kommer en troende från öst att kunna se sin [muslimska] broder som är i väst. På samma sätt kommer den som är i väst att kunna se sin [muslimska] broder som är i öst." [Bihar al-Anwar, vol. 52, s. 391]