Varje troende som får tårar

Imam Ali(A) brukade säga: ”Varje troende som får tårar i sina ögon för Imam Hosseins(A) martyrskap och de som var med honom, på det viset att tårarna rinner ner över dennes kinder, skall av Gud anpassas till en upphöjd nivå i paradiset (jannah).” [Yanaabe'al Mawaddah, s. 419]