Imam Sadiq(A) som sade: ”Vår medling (shifa’a) inkluderar inte dem som bagatelliserar bönen.” [Wasael al-Shia, vol. 3, s. 17]