Den Heliga Profeten(S) sade: "Var inte framför dem för detta leder till att du förgås, vänd dig inte bort ifrån dem för detta leder till att du förgås, och försök inte att lära dem för de vet mer än vad ni gör!" [al-Durr al-Manthoor, av al-Suyuti, vol. 2, s.60]