Profeten(S) sade: ”Tron består av två delar: den ena är tålamod (sabr) och den andra är tacksamhet.” [Jame al-Akhbar, s. 42]