Profeten(S) sade: ”Mitt Ahl Al-Bait (Profetens hushåll) är som stjärnorna på himlen; dessa (stjärnor) är himlens skydd medan mitt Ahl Al-Bait är jordens skydd.” [Jame al-Akhbar, s. 20]