Solen bakom molnen

Imam Mahdi(AJ) sade: ”Nyttjandet av mig under min fördoldhet(ghayba) är som nyttjandet av solen då molnen döljer den från synen.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, s. 92]