Imam Hossein(A) sade: "En timmes reflektion är bättre än ett års dyrkan." [Bihar al-Anwar, vol. 68, s. 327)