Profeten(S) bar en gång Imam Hassan(A) på sina axlar och hördes säga, ”O Allah! Jag älskar honom (Hassan), så älska Du honom!”
[Sahih Muslim, kap. 5, s. 36]