Abu Bakr sade följande: "Ingen kommer att få möjligheten att passera stigen (sirat) som leder till Himlen på Domedagen utan ett godkännande av Ali(A)." [al-Sawa'iq al-Muhriqah, av Ahmad Ibn Hajjar al-Makki, sid 126]