Profeten(S) sade, ”Vi, ättlingar till Abd al-Mutalib, är Mästare till Paradisets invånare; Jag, Hamza, Ali, Jafar, Hassan, Hossein och al-Mahdi.” [Kanz al-Ummal, kap. 13, hadith #469, s. 83]