Profeten(S) sade: "Gud accepterar inte tillbedjan från ett ovetande omedvetet hjärta." [Al-Muhjat Al-baithae, vol 2, s. 294]