Profeten(S) sade: ”Den som börjar dagen men inte har som mål att förbättra muslimernas förhållande, är ingen muslim.” [Al-Kafi, vol. 2, s. 163]