Profeten(S) tittade på Imam Hassan(A) från predikarstolen och sade, ”Denna min son är en mästare och kanske kommer Allah(SWT) genom honom att skapa fred mellan två grupper av Muslimer.”
[Sahih al-Bukhari, bok ”Fadhail al-Sahaba”, kap. 2, hadith #3536, s. 1280]