Imam Ali(A) sade: ”Ta över kontrollen av ditt jag, genom regelbunden kamp.” [Qurrar al-hekam, vol. 1, s. 131]