Imam Hossein(A) sade: "Jag ser döden som en frälsning (falah) och ett liv under förtryckare som en olycka." [Tohaf al-oqol, s. 245]