Den Heliga Profeten(S) sade: "Jag och Ali(A) är från samma träd, och resten av människorna är från olika träd." [Tarikh al-Khulafaa, av Jalaluddin al-Suyuti, s. 171]