Den fjärde av Usol-e-Din (trons grundsatser) är imamat (Islamiskt ledarskap) som vittnar om att Imamerna(A) är Profetens(S) efterträdare och utvalda av Gud.