Imam Sadiq (A) sade: ”Han (Imam Hossein(A)) ser dem, som kommer till hans grav och han känner till deras namn, deras faders namn och deras ranker i Allahs(SWT) ögon, den Väldige, den Ärorike, bättre än vad du känner dina egna barn.” [Wasael al-Shia, vol. 14, s. 411]