Imam Ridha(A) sade: ”Förklaringen av Imamens ställning: Han är beskyddaren av den Gudomliga tron.” [Al-Kafi, vol. 1, s.202]