Den Heliga Profeten(S) sade: "Gud kommer att resa en man från mina ättlingar, från mitt Ahl al Bait(A). Genom denna person kommer jorden att fyllas med rättvisa (adl) på samma sätt som det tidigare har fyllts med orättvisa och förtryck (tholm)". [Al-Musannif, vol. 11, s. 371]