Den Heliga Profeten(S) sade: "Gift er och skilj er inte eftersom Himlens Tron skakar vid skilsmässa." [Wasael al-Shia, vol. 22, s. 9]