Profeten(S) sade: ”Allt har sin egen väg och vägen till Paradiset är förvärvande av kunskap.” [Nahjol Fasahah, arabisk/engelsk version, s. 69]