Den Heliga Profeten(S) sade: "Förbannad är han, förbannad är han som parar sig med djur." [Al-Kafi, vol. 2, s. 270]