Profeten(S) sade: ”Få gärningar som åtföljs utav kunskap har stort värde medan många fler gärningar av okunskap har mindre värde.” [Shehab al-Akhbar, s. 361]