Imam Baqir(A) sade: ”En sann troende (mo’men) är den som deltar med sina pengar för att hjälpa de fattiga och behandlar folket rättvist.” [Wasael al-Shia, vol. 11, s. 227]