Profeten(S) sade: "En kvinna kan sökas för fyra orsaker: Hennes rikedom, hennes rang, hennes skönhet och hennes religiösa egenskaper. Välj därför den med de religiösa egenskaperna och ni kommer att ha framgång." [Muslim, vol. 4, nr 175]