Den Heliga Profeten(S) sade: ”Sannerligen, existerar en hetta för Imam Hosseins(A) martyrskap (shahada), som aldrig kommer att stillas i de troendes hjärtan.” [Mostadrak al Wasael, vol. 10, s. 318]