Imam Ali(A) sade: ”Egenkärlek är en indikation på bristande visdom.” [al-Kafi, vol. 1, s. 27]