Imam Ridha(A) sade: ”För den som gör Ashura till en dag av tragedi med gråtande och sorg, kommer Allah(SWT) göra domedagen till en dag av glädje och lycka för honom.” [Bihar al-Anwar, vol.44, s. 284]