Profeten Mohammad(S) sade: ”En (sann) troende varken hånar, fördömer, baktalar eller bedrar folk.” [Nahjol Fasaha, sid. 7, Hadith 1]