Profeten(S) sade: ”Jag svär vid min Herre, vars händer mitt liv vilar i, att det endast är Ali och hans följslagare (shia) som kommer att bli frälsta på domens dag (qiyamah).” [Al-Shehab fi al-hekam wa al-adab, s. 57]