Imam Askari(A) sade: ”Den värsta typen av människa är hycklaren och den oärliga”
[Tohaf al-oqol, s. 486]