Imam Sadiq(A) sade: ”Den som dricker alkohol beviljas inte sin bön under 40 dygn.” [Al-Khisal, vol.2, s. 109]