Profeten(S) sade: ”Alla skall veta att den som dör med Ahl Al-Baits (Profetens hushåll) kärlek och ledarskap (welayah), har dött som martyr (shahid).” [Awalem al-Ma’arif wa Mostadrakatiha, vol. 21, s. 354]