Profeten(S) sade: "Den mest älskade personen till mig bland människorna är Fatimah(A)." [Sahih al-Tirmidhi, Tohfat al-Hawathi, 10/370, al-Mostadrak, vol. 3 s. 155; Musnad Ahmed, vol. 4 s.275 och fler]