Profeten(S) sade: ”I jämförelse med en martyrs blod, väger den lärdes bläck tyngre.” [Nahjol Fasahah, arabisk/engelsk version, s. 51]